Kirjanpito-, tilinpäätös- ja toimistopalvelut

Hallintopalvelu Feld Oy

taloushallinto

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

Pidämme huolta yrityksesi taloushallinnosta ja tarjoamme konsultaatioapua verotukseen ja kirjanpitoon liittyen. Pidämme sinut ajan tasalla tulevista lakisääteisistä maksuista ja huolehdimme, että kirjanpitosi on aina ajan tasalla.
Office

Kirjanpito tuottaa laskelmat ja raportit eri viranomaisille sekä yrityksen omistajille ja johdolle päätöksenteon perustaksi.

Teemme kirjanpidon lakien ja asetusten mukaan varmistaen, että kirjanpito luo riittävät lähtökohdat yrityksen taloudenpidolle. Teemme kirjanpidon suoriteperusteisesti. Teemme jaksotukset, poistot ja vastaavat kuukausittain, jolloin asiakkaalla on kuukausittain käytettävissään välitilinpäätöstasoiset raportit. Tilikauden päätteeksi teemme kirjanpidon pohjalta lopullisen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen sekä tarvittaessa rekisteröimme tilinpäätöksen kaupparekisteriin.

LASKELMAT JA RAPORTIT

Kirjanpidon raporttien lisäksi tarjoamme yrityksen toimintaa palvelevia laskelmia ja raportteja, joiden avulla kannattavuuden seuranta helpottuu.
Analytics

Sisäinen laskenta tarjoaa yritykselle työkaluja yrityksen johtamiseen ja ohjaamiseen oikeaan suuntaan.

Sisäisen laskennan sisältö ja tavoitteet muodostetaan jokaisen yrityksen liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Laskenta voi pitää sisällään kustannuslaskelmia, hinnoittelulaskelmia, investointilaskelmia, kassavirtalaskelmia, kustannuspaikka- ja projektiseurantaa, budjetointia sekä asiakkaan tarpeen mukaista johdon raportointia.

VERONEUVONTA

Verolainsäädäntö ja tilanteet muuttuvat jatkuvasti, jolloin ennakoiva ja kokonaisvaltainen neuvontapalvelu auttaa sopeutumaan muutoksiin ja hallitsemaan riskejä.
Ecommerce

Verokysymykset liittyvät kiinteästi yrityksen päivittäisiin liiketoimiin, yrityksen omistajuuteen ja omistusrakenteisiin.

Tarjoamme veroneuvontaa kaikissa yrityksen verotukseen liittyvissä asioissa, jotta verotus on liiketoiminnan kannalta mahdollisimman tehokasta. Yrityksen ja osakkaan verotus muodostavat kokonaisuuden, jossa tulee huomioida asioita niin osinkoverotuksen kuin osakkaan tuloverotuksen osalta. Voiton- ja varojenjaon optimoinnin tavoitteena on löytää verotuksellisesti edullisin tapa siirtää varoja omistajille.

Tärkeät luvut

2022

Verovapaat matkakustannusten korvaukset
Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut

Lue lisää

Muut palvelut

  • Veroilmoitukset
  • Laskutus
  • Maksuliikenne
  • Perustamisasiakirjat
  • Pöytäkirjat
  • Tarjousasiakirjat
  • Toimistopalvelut
Analytics